INFORMACJA WSTĘPNA

Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN zapraszają wszystkich Filozofów oraz Miłośników filozofii z Polski i zagranicy do działu w XII Polskim Zjeździe Filozoficznym, który odbędzie się w dniach 11 – 16 września 2023 – w 100 rocznicę I Polskiego Zjazdu Filozoficznego zorganizowanego w 1923 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 

Zjazd będzie się odbywał budynkach Uniwersytetu Łódzkiego położonych w tzw. Nowym Centrum Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Łódź Fabryczna. Podczas Zjazdu przewidujemy debaty, panele dyskusyjne, wykłady plenarne, sympozja oraz obrady w ponad 20 sekcjach tematycznych. W porozumieniu z organizatorami Zjazdu, uczestnicy będą mogli zorganizować dodatkowe kolokwia (zakłądka „Zaproszenie do współpracy”). Miło nam poinformować, że gościem specjalnym Zjazdu zgodziła się być prof. Susan Haack z Uniwersytetu w Miami (USA) zaś przewodnictwo Komitetu Honorowego zgodziła się objąć J. M. Pani Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska.  

Referaty w sekcjach tematycznych mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim (nie przewidujemy oddzielnej sekcji dla gości zagranicznych). W zakładkach znajdą Państwo wstępny program Zjazdu, który będzie korygowany i uzupełniany na bieżąco, listę sekcji wraz z nazwiskami kierowników i sekretarzy oraz skład Rady Programowej. Szczegółowa informacja na temat Zjazdu oraz opłat konferencyjnych ukaże się za kilka miesięcy na nowej stronie Uniwersytetu Łódzkiego. Możliwa wtedy również będzie automatyczna rejestracja.

Do tego czasu bardzo prosimy, aby osoby, które pragną zgłosić referat w ramach istniejących sekcji tematycznych, przesyłały abstrakty (do ok. 300 słów wraz z informacjami na temat osoby zgłaszającej) do kierowników lub sekretarzy poszczególnych sekcji. Adresy tych kierowników sekcji lub sekretarzy, którzy zgodzili się na taką formę znajdą Państwo w wykazie sekcji. Pozostałe osoby będą mogły się rejestrować na stronie Zjazdu od stycznia 2023 – wtedy również podamy ostateczny termin przesyłania abstraktów. 

Do zobaczenia w Łodzi w roku 2023. 

Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
Dyrektor Instytutu Filozofii
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 

RADA PROGRAMOWA

Przedstawiciele organizatora (Uniwersytet Łódzki):

            Prof. dr hab. Elżbieta Jung – Przewodnicząca Rady

            Dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof. UŁ

            Dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Filozoficznego:

            Prof. dr hab. Marek Hetmański – UMCS Lublin

            Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz – Uniwersytet Łódzki

            Prof. dr hab. Adam Grzeliński – UMK Toruń

Przedstawiciele Komitetu Nauk Filozoficznych PAN:

            Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz – UKW Bydgoszcz

            Prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska – Uniwersytet Warszawski

            Prof. dr hab. Renata Ziemińska – Uniwersytet Szczeciński

Przedstawicielka organizatorów poprzedniego Zjazdu:

            Prof. dr hab. Monika Walczak – KUL Lublin

SEKCJE I PRZEWODNICZĄCY

 1. Sekcja Antropologii Filozoficznej – przewodniczący: Ks. prof. Jan Krokos (UKSW), sekretarz – dr hab. Michał Zembrzuski (UKSW) (mail: m.zembrzuski@uksw.edu.pl)
 2. Sekcja Dydaktyki Etyki i Filozofii – przewodniczący: Prof. Maciej Woźniczka (UJD) (mail: m.wozniczka@ujd.edu.pl)
 3. Sekcja Epistemologii i Metafilozofii – przewodniczący: Prof. Marek Łagosz (UWr), sekretarz – mgr Bartosz Kośny (UWr)
 4. Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki – przewodnicząca: Prof. Iwona Lorenc (UW) (mail: i.lorenc@uw.edu.pl), sekretarz – dr hab. Mateusz Salwa (mail: mateusz.salwa@uw.edu.pl).
 5. Sekcja Etyki Normatywnej i Metaetyki – przewodniczący: Prof. Paweł Łuków (UW)
 6. Sekcja Etyki Stosowanej – przewodnicząca: Prof. Ewa Nowak (UAM) (mail: ewanowak@amu.edu.pl)
 7. Sekcja Filozofii Działania – przewodniczący: Prof. Piotr Tomasz Makowski (UW) (mail: pmakowski@wz.uw.edu.pl)
 8. Sekcja Filozofii Feministycznej i Gender Studies – przewodnicząca: Prof. Aleksandra Derra (UMK) (mail:aleksandra.derra@umk.pl), sekretarz – mgr Michał Bomastyk (mail: mbom@umk.pl)
 9. Sekcja Filozofii Kultury – przewodnicząca: Prof. Anna Ziółkowska-Juś (UAM) (mail: annazio@amu.edu.pl)
 10. Sekcja Filozofii Polskiej – przewodniczący: Prof. Marek Rembierz (UŚ filia w Cieszynie)
 11. Sekcja Filozofii Prawa – przewodniczący: Prof. M. Zirk-Sadowski (UŁ)
 12. Sekcja Filozofii Przyrody – przewodniczący: Ks. prof. Janusz Mączka (UPJPII), sekretarz – dr Andrzej Zykubek (KUL) (mail: andrzej.zykubek@kul.pl)
 13. Sekcja Filozofii Religii – przewodniczący: Prof. Ryszard Mordarski (UKW), sekretarz: dr Marek Pepliński (UG)
 14. Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki – przewodniczący: Prof. Janusz Grygieńć (UMK) (mail: jgrygienc@umk.pl), sekretarz – dr Bartosz Kuźniar (UwB)
 15. Sekcja Filozofii Techniki i Nowych Technologii – przewodniczący: Dr hab. Marcin Trybulec (UMCS) (mail: marcin.trybulec@umcs.pl); dr Tomasz Walczyk (UMCS) (mail: tomasz.walczyk@mail.umcs.pl)
 16. Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki – przewodniczący: Prof. Robert Poczobut (UwB) (mail: r.poczobut@uwb.edu.pl); sekretarz – dr Piotr Kozak (UwB)
 17. Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej XVI – XIX w. – przewodniczący: Prof. Tomasz Kupś, (UMK)
 18. Sekcja Historii Filozofii Przednowożytnej Europejskiej i Bizantyjskiej – przewodnicząca: Prof. Magdalena Bieniak (UW) (mail: magdalena.bieniak@uw.edu.pl)
  – Starożytnej, Prof. Dorota Zygmuntowicz (PAN) (mail: dzygmunt@ifispan.edu.pl)
  – Średniowiecznej Prof. Hanna Wojtczak (UŚ) (mail: hanna.wojtczak@us.edu.pl)
  – Renesansowej Prof. Krystyna Krauze-Błachowicz (UW) (mail: kmkrauze@uw.edu.pl)
 19. Sekcja Logiki – przewodniczący: Prof. Andrzej Indrzejczak (UŁ) (mail: andrzej.indrzejczak@uni.lodz.pl)
 20. Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki – przewodnicząca: Prof. Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL) (alekka@kul.pl), sekretarz – dr Tomasz Łach (KUL) (mail: tomasz.lach@kul.pl)
 21. Sekcja Ontologii i Metafizyki – przewodniczący: Prof. Marek Piwowarczyk (KUL) (mail: marek.piwowarczyk@kul.pl)
 22. Sekcja Pozaeropejskich Tradycji Filozofii – przewodniczący: Dr Maciej Stanisław Zięba (Zaozhuang University Chiny) (mail: mszieba@poczta.pl)
 23. Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka – przewodnicząca: Prof. Katarzyna Kijania Placek (UJ), sekretarz – dr hab. Krzysztof Posłajko 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Jest mi miło przypomnieć, że w dniach 11 – 16 września 2023 roku mamy nadzieję gościć Państwa na XII Polskim Zjeździe Filozoficznym. Rada Programowa ustaliła już wstępny program Zjazdu (w załączniku) upoważniając mnie jednocześnie, abym zwrócił się do Państwa, jako przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska filozoficznego obejmującego zarówno zawodowych filozofów, jak i sympatyków filozofii, do współtworzenia ostatecznej wersji programu.

Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do organizatorów Zjazdu propozycji dodatkowych aktywności, które – jeśli zostaną zaakceptowane przez Radę – pojawią się w programie pod nazwą kolokwiów. Kolokwia będą się odbywały równolegle z obradami w sekcjach tematycznych.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres 12pzf@filhist.uni.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022. Zgłoszenie powinno zawierać załącznik (pdf) zawierający tytuł, krótki opis wydarzenia, nazwisko i afiliację osoby zgłaszającej (czyli organizatora wydarzenia), spodziewaną ilość uczestników, opcjonalnie nazwiska przewidzianych uczestników (np. w przypadku dyskusji na wybrany temat) oraz sugestie co do terminu.

Żywiąc nadzieję, że dzięki współpracy z Państwem zdołamy w sposób istotny wzbogacić i uatrakcyjnić program XII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, prosimy o przekazanie tego pisma wszystkim osobom, które mogłyby być zainteresowane.