Czy „ser” jest pojęciem społeczno-politycznym? Pojęcia jako problem dla historyka

Serdecznie zapraszamy na połączone spotkanie Łódzkich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Historycznego.

szare tło napisy loga w kołach

Prof. dr hab. Maciej Janowski jest kierownikiem Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i dyrektorem Instytutu Historii PAN. Specjalizuje się w historii Polski i Europy Środkowej XIX wieku. Ostatnio pracował nad następującymi tematami badawczymi:

Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce” 

Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej”