Czym się zajmujemy?

  • Organizujemy coroczną ogólnopolską konferencję naukową „Łódzkie Warsztaty Filozoficzne”. Do tej pory odbyło się XII edycji.
  • Organizujemy mniejsze, ale częstsze spotkania. „Zmagania z filmem” to cotygodniowe spotkania, na których dyskutujemy o wcześniej obejrzanych filmach. „Debaty wokół artykułu” to wydarzenia, na których rozmawiamy o wybranym wcześniej artykule – staramy się wskazać jego mocne i słabe strony oraz rozwinąć problematykę tak, aby stała się przedmiotem sporu między uczestnikami.
  • „Spotkania z ideą” i „Wielkie pytania filozoficzne” to seria wydarzeń organizowanych wspólnie z Wydawnictwem UŁ. Staramy się podczas nich popularyzować problemy filozoficzne oraz rozmawiać na temat książek filozoficznych Wydawnictwa UŁ, poprzez organizację spotkań, kierowanych głównie do osób spoza uniwersytetu, w miejscach takich jak kawiarnio-księgarnia Do Dzieła i w formule podcastu Wielkie Pytania Filozoficzne

Jakie są nasze cele?

  • Popularyzacja zagadnień filozoficznych wśród osób niezwiązanych z uniwersytetem.
  • Czynne uczestnictwo w życiu akademickim poprzez organizację konferencji.
  • Zacieśnianie wspólnoty studentów filozofii na Uniwersytecie Łódzkim poprzez organizację dodatkowych aktywności.

Zarząd:

Opiekun Koła: dr Krzysztof Kędziora

Mail i Facebook