Eliminacje okręgowe 35. Olimpiady Filozoficznej

Eliminacje okręgowe składają się z dwóch części - pisemnej (18 lutego) i ustnej (25 lutego). Część pisemna realizowana jest w formie dwóch zadań - testu i eseju.

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Łodzi informuje, żekoła olimpijskie napis


18 lutego 2023 roku (w sobotę) o godzinie 10:00
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Williama H. Lindleya 3, 90-131 Łódź, III piętro)


odbędą się eliminacje okręgowe 35. Olimpiady Filozoficznej w części pisemnej. Budynek Instytutu Filozofii jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o przybycie z co najmniej dwudziestominutowym wyprzedzeniem, abyśmy mogli rozpocząć eliminacje punktualnie o godzinie 10:00, po sfinalizowaniu wszystkich formalności i po przedstawieniu wszystkich procedur. Każda uczestniczka i każdy uczestnik muszą mieć ze sobą dokument tożsamości.

Eliminacje okręgowe w części pisemnej będą polegały na napisaniu eseju oraz na złożeniu testu. Pomiędzy obiema częściami przewidziana jest krótka przerwa. Zakładamy, że całość eliminacji okręgowych w części pisemnej powinna zakończyć się około godziny 14:00. Ze względu na tegoroczną bardzo ograniczoną dotację, w tym roku Komitet Okręgowy w Łodzi będzie mógł zapewnić ciepłe napoje i skromny poczęstunek, prosimy więc o ewentualne zabranie większego prowiantu we własnym zakresie.

Regulamin 35. Olimpiady Filozoficznej przewiduje również część ustną eliminacji okręgowych dla osób, które z części pisemnej otrzymają co najmniej 45 pkt (przy czym trzeba będzie otrzymać co najmniej po 20 pkt z każdej składowej w części pisemnej etapu okręgowego). Część ustna eliminacji okręgowych rozpocznie się o godzinie 10:00 w dniu 25 lutego 2023 roku także w siedzibie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. W późniejszym terminie skontaktujemy się z tymi z Państwa, którzy uzyskają odpowiednią punktację, kwalifikującą do części ustnej, aby przedstawić szczegóły organizacyjne.

W dniach 13 i 15 lutego 2023 roku w godzinach 16:00-20:00 Sekretarz Komitetu będzie pełnił dyżury dla tych z Państwa, którzy będą chcieli coś skonsultować w zakresie kwestii merytorycznych jak i formalnych. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał się spotkać, uprzejmie prosimy o wcześniejszą wiadomość email na adres olimpiada.filozoficzna.lodz@gmail.com (z co najmniej dobowym wyprzedzeniem). Dyżury będą odbywały się w formule online.

Zachęcamy również do zapoznania się z nagraniem webinarium, zorganizowanym przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej, dedykowanym dla uczestniczek i uczestników 35. Olimpiady Filozoficznej. Szczegóły znajdują się tutaj

Pozdrawiamy i do zobaczenia!
Z wyrazami szacunku
dr Artur Kołodziejczyk-Skowron
sekretarz KOOF w Łodzi