Jak praktykować edukację filozoficzną? Spotkanie wokół książki „Edukacja do samodzielności”

Miejsce wydarzenia: Online
Czas: 02 marca 2023 (czwartek) 17:00 - 00:00

Zapraszamy na inspirujące spotkanie wokół książki „Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych” Aldony Pobojewskiej.

Plakat promujący spotkanie z prof. Pobojewską

Podczas spotkania zostaną poruszone tematy:

  • Czym jest tytułowa edukacja do samodzielności?
  • Jak dobrze kształcić filozoficznie?
  • Czym są warsztaty dociekań filozoficznych?
  • Jakie kompetencje kształcą warsztaty dociekań filozoficznych?
  • Gdzie w polskich realiach edukacyjnych znaleźć miejsce na dociekania filozoficzne?

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na profilach głównych organizatorów.

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/4eHJ6tsTD.

O publikacji:

Warsztaty z dociekań filozoficznych są dla polskiego czytelnika względnie nowym instrumentem. Służą do wyrabiania umiejętności, motywacji i postaw społecznych oraz poznawczych związanych ze zdobywaniem intelektualnej i moralnej samodzielności. Kształtują kompetencje miękkie, ucząc: stawiania pytań problemowych, formułowania własnego stanowiska i jego argumentacji, krytycznego myślenia, wrażliwości, wyobraźni, kreatywności i wielu innych. Stanowią uniwersalne narzędzie w dwojakim sensie. Po pierwsze można z nich korzystać na każdym poziomie nauczania w różnych placówkach kształceniowych i wychowawczych, pełnią bowiem swoją edukacyjną funkcję niezależnie od wieku i poziomu intelektualnego uczestników. Po drugie nadają się do zastosowania na wszystkich przedmiotach, doskonale sprawdzając się również na lekcjach etyki.

Gość spotkania:

Prof. Aldona Pobojewska – profesor filozofii, zatrudniona w Katedrze Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Fundacji Walthera-Rathenau. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: epistemologia i filozofia edukacji. Autorka licznych tekstów publikowanych w naukowych czasopismach polskich i niemieckich. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Rzeczoznawczyni MEN ds. szkolnych podręczników filozofii i etyki. Pomysłodawczyni i koordynatorka międzynarodowego grantu Edukacja rodziców. Szkoła komunikacji międzypokoleniowej. Zainspirowana programem Matthew Lipmana "Filozofia dla dzieci" zaproponowała jego modyfikację, tzw. warsztaty z dociekań filozoficznych. Od 1993 roku stosuje je w pracy dydaktycznej z różnymi grupami wiekowymi: uczniami szkoły podstawowej i liceum, ze studentami, nauczycielami i słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku.

Spotkanie poprowadzi: 

Krystian Karcz – nauczyciel etyki, filozofii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Założyciel największego wirtualnego pokoju nauczycielskiego – grupy „Nauczyciele filozofii i etyki" oraz strony Uczę filozofować na portalu Facebook, współautor książki „Filozofuj z dziećmi 2”, popularyzator filozofii, filozofowania oraz nowoczesnych metod nauczania.

 

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Online

Data i godziny wydarzenia: 02 marca 2023 (czwartek) 17:00 - 00:00

"monthViewContentUid" constant not set