Obrona rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Pokorskiego

Przewodniczący i Komisja ds. Stopni Naukowych w dyscyplinach archeologia i filozofia, uprzejmie informują, że w piątek, 20 stycznia 2023 r., o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego (I piętro) Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, której autorem jest 

Mgr Bartosz Kamil Pokorski  "Pojecie enhancement w filozofii Johna Harrisa"

Promotor:

Dr hab. Andrzej M. Kaniowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego.

Recenzenci:

Dr hab. Monika Michałowska, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. Ewa Nowak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski.

Rozprawa doktorska, streszczenie w jez. angielskim wraz z recenzjami zamieszczone są na pod linkiem: https://www.wydzfilhist.uni.lodz.pl/procedury?no_cache=1#c173567

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OBRONIE!