Prof. Paweł Pieniążek odpowiada: Czym jest filozofia?

Jak można zdefiniować filozofię? Czy jest to jednoznacznie możliwe? Na to pytanie odpowiada prof. Paweł Pieniążek (Instytut Filozofii UŁ).