Stypendium Rektora na rok akademicki 2023/2024

Szanowni Państwo,

             Uprzejmie informujemy o możliwości składania przez studentów wniosków o stypendium Rektora na rok akademicki 2023/2024.

Najważniejsze dla studentów to w dniach 9-19.10.2023 r. zarejestrować wniosek w systemie Usosweb, wydrukować go i dostarczyć do dziekanatu w wyżej wymienionym terminie. 

Średnia uprawniająca do stypendium to 4,0.

Więcej informacji: www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/wsparcie/stypendia