PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna De Lazari-Radek

zdjęcie pracownika

dr hab. Katarzyna De Lazari-Radek

e-mail: katarzyna.delazari@uni.lodz.pl

STANOWISKO:

Kontakt

profesor uczelni, Katedra Etyki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Filozofka i etyczka, absolwentka Filologii Angielskiej i Filozofii na UŁ. Zajmuje się metaetyką, filozofią utylitarystyczną i problemami etyki praktycznej: bioetyką, prawami zwierząt, etycznymi aspektami nowych technologii. Od lat współpracuje z prof. Peterem Singerem z Princeton University, z którym napisała dwie książki: The Point of View of the Universe (Oxford University Press 2014) oraz Very Short Introduction: Utilitarianism (Oxford University Press 2017). W tej chwili studiuje zagadnienie dobrostanu, szczęścia i przyjemności. Zrealizowała dwa granty NCN jako kierownik. W 2017 roku otrzymała grant z Yale University na badania nad szczęściem w różnych kulturach i religiach. Z wielką radością oddaje się pracy dydaktycznej. Prowadzi zajęcia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym (filozofia), Wydziale Filologicznym (dziennikarstwo, logopedia), Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (biologia, mikrobiologia, biotechnologia) oraz Wydziale Matematyki i Informatyki (informatyka).

ZAINTERESOWANIA

Naukowe:

  • współczesna filozofia analityczna
  • etyki konsekwencjalistyczne
  • utylitaryzm
  • hedonizm
  • filozofia moralna Henry Sidgwicka, Johna Stuarta Milla, Petera Singera
  • filozofia dobrego życia, dobrostan

Pozanaukowe:

  • ogrodnictwo
  • sporty/jogging
  • podróże

OSIĄGNIECIA

Książki:

Godny pożądania stan świadomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.

Utilitarianism: A Very Short Introduction, (tłum. na język koreański)

Utilitarianism: A Very Short Introduction, (tłum. na język japoński), Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo 2018.

Utilitarianism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2017. (z Peterem Singerem)

https://global.oup.com/academic/product/utilitaria...

Point of View of the Universe: Sidgwick and Contemporary Ethics, Oxford University Press, 2014. (z Peterem Singerem) http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199603695.d...

Redakcja:

(z Pawłem Łukowem) Etyka, nr 41 (2008)

Artykuły naukowe:

What should a consequentialist promote? W: Oxford Handbook of Consequentialism, OUP 2020, s. 197-217.

Parfit on Act-Consequentialism, w: “Utilitas”, May, 2020.

W obronie przyjemności jako uczucia, w: „Hybris”, 43, 2018, s. 123-149.

On the notion of well-being, w: “Analiza i Egzystancja”, 43, 2018, s. 5-22.

Henry Sidgwick, w: Cambridge History of Moral Philosophy, CUP, 2017.

Parfit on Objectivity and ‘The Profoundest Problem of Ethics’, w: Does Anything Really Matter? Parfit on Objectivity in Ethics, ed. Peter Singer, OUP, 2017, s. 279-296. (with Peter Singer)

O dwóch argumentach przeciw hedonizmowi, w: “Hybris”, 33/2016.

http://magazynhybris.com/images/teksty/33/02 Laz...

Doing Good and Being Happy About It, w: 2016 International Conference on “Altruism and Bodhisattva Thought”, s. 33-44.

Doing our Best for Hedonistic Utilitarianism, “Etica & Politica” / “Ethics & Politics”, XVIII, 2016, 1, pp. 187-207. [z Peter Singer]

http://www2.units.it/etica/2016_1/SINGER-DE%20LAZARI%20RADEK.pdf

Czy wolno zabijać szczęśliwe zwierzęta? Między teorią a praktyką, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” R. 24: 2015, Nr 2 (94), s. 205-218.

http://pf.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_c...

Czym jest przyjemność? Czy definicja Henry’ego Sidgwicka jest wciąż aktualna? w: „Etyka” 49/2014, s. 23-40.

http://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/...

How much more demanding is utilitarianism than common sense morality? w: “Revue Internationale de Philosophie”, 2013/4, no 265, pp. 427-438. (with Peter Singer)

Konsekwencjalizm i tajemnica: obrona ezoterycznej moralności, w: “Analiza i egzystencja” 22 (2013), s. 5-32. (with Peter Singer)

The Objectivity of Ethics and the Unity of Practical Reason, „Ethics”, 123 (1):9-31 (2012). (with Peter Singer)

Dualizm rozumu praktycznego, „Diametros” 28, (Czerwiec, 2011), 32-51.

Secrecy in Consequentionalism: A Defence of Esoteric Morality, “Ratio” 23, March 2010. (with Peter Singer)

The Methods of Ethics Henry Sidgwicka, czyli poszukiwanie świeckiej moralności: „Etyka”, nr 41/2008, s. 23-42.

In vitro – Discussion in Poland // „Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa”, ed. J. C. Joerden, Frankfurt, vol. 5/ 2005, pp. 91-101.

Recenzje:

David Phillips, Sidgwick’s Ethics // “Mind” (2014) 123 (491): 951-956.http://mind.oxfordjournals.org/content/123/491/951...

W poszukiwaniu złotego środka, (N. Szutta, Współczesna etyka cnót) // „Etyka”, vol. 40/2007, s. 167-172.

The President of Good and Evil: The Ethics of George. W. Bush, Peter Singer // „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, nr 2 vol.3/2004, pp. 206-212.

Racjonowanie pomocy medycznej (Rationing in Medicine. Ethical, Legal and Practical Aspects, ed. F. Breyer, H. Kliemt, F. Thiele) // “Edukacja Filozoficzna”, nr 34, p.385-390.

Artykuły popularnonaukowe:

Kompas moralny // „Newsweek-Psychologia”, jesień 2020.

Dobre życie w czasach zarazy // „Newsweek-Psychologia”, lato 2020.

A gdy nie pozostanie z nas już nic // „Newsweek-Psychologia”, jesień 2019r.

W obronie zwierząt // „Przekrój”, jesień 2018.

Lukrowanie doświadczeń // “Przekrój”, lato/3558, 2017. https://przekroj.pl/spoleczenstwo/lukrowanie-doswi...

Be nice to the tomorrow you // “NewPhilosopher”, Issue 2/2013.

If I’m free, why can’t I do what I want? // “NewPhilosopher”, Issue 1/2013.

Ethics without God // „Free Inquiry”, vol. 30, nr 3, 2010, s. 15.

Czego Bóg chciał od Abrahama? // „Gazeta Wyborcza”, 2-3 stycznia 2010, s. 17.

Singer kontratakuje // „Przegląd”, nr 24/2009.

Zwierzęta jako podmioty moralne// „Vege”, nr 1/02/2008, s. 21-22.

Etyka prezydenta Busha // „Gazeta Wyborcza”, 15 października 2004, s.15.

Yeshayahu Leibowitz - prorok wśród swoich // „Gazeta Wyborcza”, 17-18 stycznia 2004, s.28.

Działania popularyzujące naukę:

Cykl wykładów „O dobrym życiu”, Niebostan, październik-luty 2019-2020 r.

Wykład dla uczniów klasy maturalnej w XV LO w Łodzi „O pojęciu szczęścia” 18.03.2019

Współtwórca innowacji szkolnej „Filozof caffe” w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi w roku szkolnym 2016/17.

Koordynator serii wykładów pt.: „Filozofia w szkole” prowadzonych przez pracowników IF w roku akademickim 2015/16

KONTAKT I DYŻURY