PROFIL PRACOWNIKA: Marcin Bogusławski

STANOWISKO:

Kontakt

adiunkt, Katedra Filozofii Współczesnej, Wydział Filozoficzno-Historyczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny, prowadzący m. in. kursowe zajęcia z epistemologii i metodyki wypowiedzi ustnych.BIOGRAM

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim.

Redaktor Naczelny (wraz z dr. Dawidem Misztalem) punktowanego Internetowego Magazynu Filozoficznego HYBRIS.

Wykonawca grantu w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przyznanych na podstawie decyzji 0014/NPRH4/H3b/83/2016 - projekt „Przygotowanie i publikacja dwóch anglojęzycznych numerów monograficznych Internetowego Magazynu Filozoficznego HYBRIS” (3bH 15 0014 83).

Ukończył m. in. szkolenia i kursy:

1. "Kreatywny asystent = kreatywny student";

2. Kurs dający licencję do prowadzenia zajęć metodą Lego-Logos;

3. "Wprowadzenie do e-learningu";

4. "Pomiar dydaktyczny, zadania zamknięte";

5. "Zarządzanie wielokulturowością".

6. "Metodologia teologii" (Copernicus College, ks. dr hab. Damian Wąsek).

7. "Metodologia historii" (Copernicus College, prof. dr hab. Krzysztof Zamorski).


Sekretarz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Współpraca z Gutek Film przy projekcie "Filozoficzne spotkania z filmem".

ZAINTERESOWANIA

Obszar zainteresowań: posthumanizm i posthumanistyka, filozofia nauk humanistycznych, epistemologia, ANT, współczesna filozofia francuska.

OSIĄGNIECIA

Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę "Wariacje (post)humanistyczne".

Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę "Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej".

II nagroda w kategorii "Dorośli" w konkursie "Lutosławski XXI. Muzyka na słowa" (2013 r.).

Medal "Za chlubne studia".


KONTAKT I DYŻURY

e-mail: marcin.boguslawski@uni.lodz.pl

Dyżury

piątek: 12:45-13:30 Druga część dyżuru w godzinach 15.15-16.00. Dyżuruję w pokoju 313.