INSTYTUT FILOZOFII UŁ

Godło narodowe
INSTYTUT FILOZOFII UŁ

INSTYTUT FILOZOFII

Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego powołany został z dniem 1 października 2001 r. W jego skład wchodzą cztery katedry: Etyki, Filozofii Współczesnej, Historii Filozofii oraz Logiki i Metodologii Nauk. Jednostką kierują Dyrekcja i Rada Instytutu. Zadaniem Instytutu jest organizacja zajęć dydaktycznych na studiach filozoficznych oraz zajęć z filozofii na innych kierunkach studiów. Organizacja procesu badań naukowych pozostaje w gestii poszczególnych katedr.

Instytut Filozofii UŁ prowadzi studia filozoficzne I i II stopnia oraz studia na kierunku okcydentalistyka

W wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 filozofia na Uniwersytecie Łódzkim otrzymała kategorię A.

dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ
janusz.maciaszek@uni.lodz.pl

Dyżur
wtorek, godz. 11.45-14.15, ul. Lindleya 3/5, p. 115A

 

dr Krzysztof Kędziora
krzysztof.kedziora@uni.lodz.pl

Dyżur
poniedziałek, godz. 13.30-14.30, ul. Lindleya 3/5, p. 115A

mgr Edyta Węgrecka (pok. 115)
filozofia@uni.lodz.pl
T: /0-42/ 635-61-35

 

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź
tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)
e-mail:  filozofia@uni.lodz.pl